Infografik og faglig læsning

Arbejdet med faglig læsning fokuserer på den viden, som eleverne kan trække ud af fagenes tekster. 

HVAD ER INFOGRAFIK

Infografik er en del af vores mediebillede når vi læser blade og bøger, når vi besøger blogge og hjemmesider. Ofte vil man se denne komplekse model af informationer samlet i et væld af farver, symboler, ikoner, tal, grafer, overskrifter, citater, baggrundsstof, billeder, tidslinjer og meget mere som ét samlet udtryk.

HVORFOR INFOGRAFIK

Grafikken kan rammesætte og understøtte en tekst, der derved kan forkortes. Hvordan brug af størrelsesforhold på ens billeder, ikoner, symboler kan formidle datasæt og forskelle fx i tid, i befolkningsgrupper, geografisk, før og efter en begivenhed etc.


EKSEMPEL

Eleverne introduceres til Infografik ved at starte med at analysere Infografik. 

  • Grundlæggende
  • Indholdet
  • Virkemidler
  • Budskab

Grundlæggende: Hvor er grafikken anvendt – hvad er tilhørsforholdet?
Indholdet: Hvad indeholder infografikken, billeder, tekst, grafer etc. 
Virkemidler: Hvordan er infografikken anvendt – f.eks størrelsesforhold og sammenligninger?
Budskab: Hvad er hensigten med grafikken – hvad fortæller infografikken os?

Eleverne skal nu selv producere Infografik ud fra et givent emne. F.eks “Den Afrikanske Elefant”. Eleverne skal undersøge og indsamle viden omkring emnet, dette kan gøres på skolens indkøbte portaler, bøger fra biblioteket eller søgning på nettet.

 

RESSOURCER

Der findes mange gode ressourcer, som kan inddrages i arbejdet med Infografik. En simpel søgning på Google vil vise et stort udvalg af redskaber. 

Vi har valgt at benytte Keynote. Præsentationsværktøjet fra Apple, som følger med i købet af en iPad. Det er et simpelt værktøj, og eleverne har mulighed for at benytte de figurer, som allerede findes i app’en. 

Du kan hente vores simple præsentation “Infografik” – som åbnes i Keynote.